Ubezpieczenie młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków 2022x2023

 

Ubezpieczenie jest nieobowiązkowe i dotyczy wyłącznie dzieci i rodziców, którzy wyrażają wolę ubezpieczenia NNW.

Firma zarekomendowana przez Państwa rodziców: PZU

Warunki ubezpieczenia: przekażą wychowawcy klas.

Jak załatwić sprawę ubezpieczenia:

Za pośrednictwem szkoły:

Samodzielnie:

on-line poprzez internetowy link do oferty ubezpieczenia.