Dokumenty szkolne

 
     

Statut Szkoły Podstawowej w Ratoszynie Drugim

 

Plan nadzoru Pedagogicznego 2022/2023

 
 

Regulamin Rady Rodziców.

 
 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 
 

 

 

W roku szkolnym 2022/2023 tak jak w latach poprzednich wszystkie podręczniki szkolne do przedmiotów obowiązkowych
uczniowie wypożyczą w szkole.

Podręczniki do katechezy obowiązujące w roku szkolnym 2022x2023 - należy zakupić we własnym zakresie

   

Kodeks ucznia

 
 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły:  2022/2023 (pobierz)

   
     

Regulamin Rady Pedagicznej.

   
   
     

Szkolne plany nauczania (2022/2023)

 

 

 powrót