SZKOŁA PODSTAWOWA W RATOSZYNIE DRUGIM

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RATOSZYNIE DRUGIM

24-350 Chodel, Ratoszyn Drugi 192, telefony: sekretariat 81 829 30 13, dyr 81 829 30 04, fax 81 829 30 13

Gmina Chodel

 
Aktualności

RODO

Szczepienia p/COVID-19

Dokumenty szkolne

Galeria

Konkursy

Linki

Nasza okolica

O szkole

Przetargi

Rekrutacja 2022/2023

Deklaracja dostępności

Ubezpieczenie młodzieży: NNW

Pedagog szkolny informuje

Masz problem - zadzwoń [telefony wsparcia]

Uwaga uczniowie, rodzice i nauczyciele!

Informacja dotycząca organizacji pracy szkoły od 1 września 2022r.

Oddziały przedszkolne

Oddziały przedszkolne pracują od godziny 8.00 do 13.00 - w tym roku szkolnym nie są prowadzone dodatkowe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

grupa młodsza w budynku przedszkola - sala na parterze;

grupa starsza (zerówka)  w budynku przedszkola - w sala na piętrze

Szkoła Podstawowa

klasy I, II i III główny budynek szkoły (s.13, 14 i 15),

 Klasy IV-VIII zajęcia od godziny 8.00 w przydzielonych poszczególnym oddziałom klasopracowniach w budynku szkoły.

Dowóz uczniów odbędzie się wg stałych tras począwszy od godziny 6.40, odwóz I od godziny 12.30 oraz II od godziny 14.10

Zajęcia świetlicowe odbywają się na najniższej kondygnacji budynku przedszkola.
 

Zgodnie z rekomendacją MEiN, MZ i GIS, w związku z wzrastającym zagrożeniem zachorowaniem na Covid-19 namawiamy uczniów i rodziców do działań, ograniczających korzystanie z komunikacji zbiorowej tj. w naszym przypadku dowozów autobusem szkolnym. W zależności  od odległości i sytuacji rodzinnej ucznia preferowane jest docieranie do szkoły pieszo, rowerem (posiadający kartę rowerową) lub dowóz indywidualny przez rodziców.

Szczegółowy plan zajęć dla wszystkich oddziałów znajduje się w dzienniku elektronicznym https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminachodel 

Wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły i w trakcie czynności organizowanych przez szkołę przypominamy o stosowaniu zasad profilaktyki przed zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19 to jest: zachowaniu dystansu między osobami, stosowaniem maseczek (w szczególności tam, gdzie brak możliwości zachowania dystansu), dezynfekcji rąk.

Dalsze informacje dotyczące organizacji pracy szkoły będziemy przekazywali na stronie internetowej szkoły i poprzez dziennik elektroniczny UONET+*.

*Prosimy rodziców uczniów/przedszkolaków nowo przybyłych do szkoły o podanie wychowawcom klas lub do sekretariatu szkoły adresów e-mail, które pozwolą na utworzenie kont dostępowych do dziennika elektronicznego. Dotyczy to również tych rodziców uczniów szkoły, którzy dotychczas nie uzyskali dostępu do dziennika.

Dyrekcja szkoły

 
 

 
Profilaktyka zdrowotna
Sanepid informuje [informacje dwujęzyczne]

[1], [2], [3], [4], [5]

10 zasad zdrowego stylu życia. [pol] [ukr]
Dbajmy o zdrowie i bezpieczeństwo!  [pol] [ukr]
Dzielne dzieciaki i ich sposoby na mikroby. [pol] [ukr]
Kiedy trzeba umyć ręce.
[pol] [ukr]
Szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób z Ukrainy.
[pol] [ukr]

     
 

sp.ratoszyn2@interia.pl   

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Szkoły Podstawowej w Ratoszynie Drugim znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy w Chodlu.

Dziennik elektroniczny
UONET+
 
Ostatnia aktualizacja: 2022-12-28
Prywatna galeria webmastera. inne foto
Wszystkie uwagi na temat strony proszę wysyłać na powyższy e-mail.

 

Zarządzenie nr 1/11/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ratoszynie Drugim
z dnia  2 listopada 2021 roku
w sprawie zasłaniania nosa i ust w czasie zajęć w Szkole Podstawowej w Ratoszynie Drugim

             Na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 ze zm.) – zarządzam:

1. W sytuacji:
                1).     dojazdu do szkoły autobusem szkolnym

                2).     przebywania w szkole we wspólnych miejscach ogólnodostępnych  takich jak korytarze i sanitariaty szkolne, świetlica (wtedy gdy przebywają razem uczniowie z różnych klas) itp,

Uczniowie/wychowankowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maski lub maseczki.

2. Powyższe nakazy nie dotyczą:

                1).    dzieci do ukończenia 5. roku życia;

                2).    uczniów/wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim

3.  Za wyposażenie ucznia w środki ochrony wymienione w ust. 1 odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie prawni ucznia.

4. W trakcie zajęć w jednorodnej grupie klasowej/wychowawczej uczniowie/wychowankowie mogą przebywać bez ochrony ust i nosa.

5.  Nakazy wymienione w ust. 1 nie dotyczą pracowników szkoły, sugerowane jest jednak zakrywanie ust i nosa w trakcie pracy z uczniami, kontaktach z rodzicami uczniów i innymi pracownikami szkoły, za wyjątkiem sytuacji, w których użycie osłony utrudnia lub uniemożliwia komunikację słowną.

6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Ratoszynie Drugim